IT Professional Security Camp

Dostępne terminy

Opis szkolenia

To 14. edycja spotkania dla specjalistów IT zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej. W trakcie Campu kompleksowo omawiane będą zagadnienia związane z ochroną systemów i baz danych, wirtualizacją oraz zabezpieczaniem firmowych sieci przed włamaniami.

Podczas wystąpień ekspertów prezentowane będą zastosowania technologii w praktyce. Do omówienia części z nich zostaną wykorzystane specjalnie przygotowane środowiska testowe. Głównym celem spotkania będzie przekazanie wiedzy niezbędnej administratorom sieci, inżynierom systemowym, administratorom bezpieczeństwa i kierownikom działów IT.

Program szkolenia

Tematyka Campu

 • Zabezpieczenia danych w aplikacjach chmurowych na przykładzie Salesforce
 • NIS 2 i ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – praktyczne zasady wdrażania
 • Zapobieganie i reagowanie na ataki ransomware
 • Dopuszczalność korzystania z narzędzi AI w pracy administratora
 • Bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha dostaw produktów ICT, usług ICT  oraz procesów ICT w przepisach (NIS 2, RODO, CER), normach i wytycznych (ISO, NIST, NSC, CIS, itp.)
Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.