Zachowanie ciągłości działania systemów informatycznych – planowanie, dobre praktyki, dokumentacja

Dostępne terminy

 • Termin 01 sierpień 2024 czwartek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 29.07.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Artur Cieślik

Opis szkolenia

W obecnym czasie firmy i urzędy nie mogą funkcjonować bez systemów informatycznych. Coraz trudniej bronić się przed atakami typu DDoS oraz Zero Day. Dlatego odpowiednia reakcja na incydent staje się krytycznym elementem administracji systemami. Zachowanie ciągłości działania krytycznych serwerów i pozostałej infrastruktury staje się jednym z najważniejszych zadań działów IT. Również komórki organizacyjne odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa powinny tworzyć procedury pozwalające na właściwe postępowanie w sytuacji awaryjnej lub po wykryciu incydentu.

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się, jak tworzyć plany ciągłości działania oraz instrukcje odzyskiwania systemów po awarii. Jednocześnie prowadzący przedstawi najważniejsze metody zarządzania ciągłością oraz techniki identyfikacji punktów krytycznych w infrastrukturze informatycznej. Szkolenie poparte jest praktycznymi przykładami rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych. Każdy z uczestników otrzyma przykładową procedurę oraz plan zachowania ciągłości działania.

Warsztaty przygotowane zostały dla administratorów systemów, inspektorów ochrony danych, oficerów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej.

Program szkolenia

1. Planowanie zachowania ciągłości:
a) Standardy planowania ciągłości;
b) Organizacja i zakresy obowiązków;
c) Pojęcia i terminologia;
d) Podstawy BCM (Business Continuity Management);
e) Ciągłość działania i cyberbezpieczeństwo;
f) Zachowanie ciągłości działania kluczowych systemów IT;
g) Polityka ciągłości działania;
h) Aspekty ciągłości działania w bezpieczeństwie informacji.

2. Dobre praktyki zachowania ciągłości:
a) Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania;
b) Procedury odzyskiwania po awarii;
c) Opracowywanie planów dla ciągłości działania (BCM, ISCP, DRP);
d) Planowanie polityki lokacji zapasowych;
e) Testowanie planów;
f) Testowanie bezpieczeństwa;
g) Monitorowanie i aktualizacja planów.

3. Warsztat:
a) Ankieta identyfikacji wymagań biznesowych dla procesów i systemów kluczowych;
b) Tworzenie planu ciągłości działania.

4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.